PostBeeld heeft een grote voorraad postzegels en filatelistische benodigdheden. Onze voorraden wisselen zeer snel, maar via onze internetsites is dat eenvoudig te bekijken. Daarnaast kunt u via onze catalogus verlanglijstjes opbouwen en automatisch een e-mail ontvangen op het moment dat zegels welke op uw verlanglijstje voorkomen weer voorradig zijn. Klik hier voor een korte uitleg van onze site. Wij hebben twee eigen winkels en werken daarnaast samen met ca. 10 professionele handelaren.

Bestellen bij PostBeeld is uitsluitend mogelijk via het winkelwagensysteem op onze website. Wij accepteren geen bestellingen per telefoon, fax, brief of e-mail. Het is wel mogelijk om in onze winkels te kopen. Onze voorraad bevindt zich op meerdere locaties en is derhalve niet altijd direct in onze winkels in Haarlem of Leiden beschikbaar. Indien u in een van onze winkels wil afhalen verdient het aanbeveling om uw bestelling van te voren via onze website te plaatsen, wij kunnen er dan voor zorgen dat alles voor u in de gewenste winkel klaar ligt.

Prijzen

Wij factureren en berekenen onze prijzen altijd in Euro's, andere valuta geven slechts een indicatie. Alle prijzen zijn netto prijzen. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen of typefouten. Op onze verkoopprijzen geven wij bij grotere afname kortingen. Wij hanteren een minimumprijs van 0.50 Euro per item. Wij hebben geen minimum bestelbedrag.

Bestelbedrag Korting
€ 250 - 499 2%
€ 500 - 999 5%
€ 1000 - 2499 10%
€ 2500 en meer 15%

Kortingen zijn enkel geldig voor items met een stukprijs van minder dan €250. Prijzen hoger dan €250 zijn nettoprijzen. Er wordt geen korting over afhandelingskosten of verzendkosten gegeven. De kortingen gelden altijd per order.

Alle kortingen zijn geldig na verrekening van openstaande tegoeden. Voor wederverkopers of investeerders verkopen wij ook series in aantallen (meestal 10x dezelfde serie) met korting. Klik hier voor een overzicht

Voorraad

Alle zegels waarvan een verkoopprijs vermeld wordt en waar een bestelknop bij staat, zijn in principe voorradig. Door het product aan te klikken kunt u het aantal voorradige items zien. Onze voorraden wisselen snel. Levering zolang de voorraad strekt. Alle bestellingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst.

Verzending en levertijd

Alle orders worden afzonderlijk verzonden. Het is niet mogelijk om verschillende orders te combineren in één zending. Bestellingen worden door ons op de meer dan 10 verschillende locaties verzameld en naar ons kantoor in Haarlem verzonden. Daar wordt alles samengevoegd en naar u verzonden. Normaal gesproken wordt uw pakket naar u verzonden binnen 6 werkdagen na het plaatsen en betalen van uw bestelling. Bij benodigdheden kan de levertijd langer zijn. Dit wordt bij het artikel vermeld. Indien een dergelijk artikel in de bestelling zit, vindt verzending plaats zodra de gehele bestelling compleet is. Periode tussen verzending door PostBeeld en levering kan sterk verschillen en is afhankelijk van bezorgdiensten. Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding. In principe vindt verzending via PostNL plaats. Het risico ter zake van de producten gaat op het moment van aflevering aan u op u over, mits u de standaard instelling 'verzekerde verzending' tijdens het afrekenproces handhaaft. Tijdens het afrekenproces kunt u desgewenst kiezen voor een goedkopere verzendmethode, dit houdt wel in dat het risico ter zake van de producten in dat geval op u over gaat op het moment van aflevering van het pakket door PostBeeld aan PostNL. Indien de klant de verzendwijze wijzigt in verzending per gewone post worden claims op PayPal betalingen niet gehonoreerd als de zending zoek raakt in de post. In het geval dat u niet het juiste adres vermeld heeft op het moment van versturen van uw bestelling, gaat het risico ter zake van de goederen altijd op u over op het moment van onze bezorging bij PostNL, ongeacht de verzendkeuze.

Inruil

U kunt uw bestelling desgewenst ook betalen met in te ruilen postzegels welke voorkomen op onze inruillijsten. Uw bestelling benodigdheden, nieuwtjes volgens abonnement en zegels/series met een prijs hoger dan 250 euro kunt u niet met inruil betalen. U kunt uitsluitend uw bestelling plaatsen indien u uw in te ruilen zegels van te voren heeft opgestuurd en wij deze reeds verwerkt hebben, waardoor er een tegoed voor u is aangemaakt. Inruiltegoeden kunnen uitsluitend opgebruikt worden door via onze websites te bestellen.

Kwaliteit en garantie

Alle door ons aangeboden zegels zijn van goede kwaliteit, en indien ongebruikt of postfris, met originele gom (tenzij anders aangegeven). Wij geven echtheids- en kwaliteitsgarantie op alle door ons aangeboden zegels (tenzij uitdrukkelijk anders vermeld bij het betreffende product). Wij verkopen uitsluitend officieel uitgegeven postzegels (tenzij duidelijk anders vermeld). Mochten bepaalde zegels niet aan uw criteria voldoen, dan kunt u deze binnen een maand na aankoop aan ons retourneren (mits de zegels in ongewijzigde staat verkeren). Indien voorradig zullen wij vervangende exemplaren uitleveren, zo niet, dan houden wij een tegoed aan voor een toekomstige levering. Op uw verzoek kunnen tegoeden uitbetaald worden. Retourzendingen zijn op uw risico. Alle inkopen, verkopen en leveringen vallen onder de certificaatregeling van de NVPH. Indien een klacht naar uw mening niet juist door ons wordt afgehandeld kunt u zich richten tot de geschillencommissie van de NVPH (zie www.nvph.nl). PostBeeld heeft zich door lidmaatschap van de NVPH uitgesproken zich neer te leggen bij de uitspraak van deze commissie.

Series/Losse zegels

In onze overzichten staan complete series en losse zegels uit series (series meestal volgens Michel catalogus) Voor onze motieflijsten geldt dat als een of enkele zegels uit een serie het geselecteerde motief bevatten, de gehele serie op de lijst wordt opgenomen. De op de motieflijst vermelde series kunnen dus verder ook zegels met andere motieven bevatten!

Mancolijsten

Wij nemen geen mancolijsten in behandeling. Onze volledige voorraad kunt u zien via onze site. Via www.freestampcatalogue.com (of de FSC tab bij PostBeeld) kunt u ook niet voorradige zegels op uw persoonlijke verlanglijst plaatsen. U kunt maximaal 1000 items op uw persoonlijke verlanglijst plaatsen. U ontvangt dan automatisch een e-mail op het moment dat de zegels weer op voorraad zijn. Uw verlanglijst kunt u beheren door te klikken op 'mijn verlanglijst' aan de bovenzijde van de pagina bij PostBeeld.

Ophalen in een winkel

Indien gewenst is het mogelijk om uw bestelling op te halen in onze winkels te Haarlem of Leiden. U kunt dat aangeven bij het plaatsen van uw bestelling.

Uw winkelwagen en verlanglijst

De inhoud van uw winkelwagentje wordt bewaard tot een volgend bezoek, echter pas voor u gereserveerd op het moment dat u afrekent. Het is ook mogelijk om items welke u nog niet wil kopen op uw persoonlijke verlanglijst te plaatsen. Op het moment dat u daadwerkelijk wilt bestellen kunt u items van uw verlanglijst in uw winkelwagen plaatsen. Houdt er echter rekening mee dat, hoe langer u wacht met bestellen, hoe meer er intussen uitverkocht kan zijn. U kunt uw verlanglijst ook vullen met niet voorradige items. Zie beschrijving hierboven bij Mancolijsten.

Overige voorwaarden

Er bestaat altijd een kleine kans dat een 'als voorradig aangegeven set' niet in onze voorraad gevonden kan worden, beschadigd blijkt te zijn of als verkeerde set ingeboekt blijkt te zijn. In dit geval maken wij een krediet voor u aan of gaan tot terugbetaling over. Belastingen of importheffingen buiten de Europese Unie zijn voor rekening van de koper.

Omzetbelasting

Postzegels, munten en overige 2e hands artikelen verkopen wij volgens de margeregeling. BTW wordt derhalve niet op de factuur vermeld. Overige nieuwe artikelen kunnen zowel onder het lage 6% (ingeval van boeken of albums) of het hoge 21% tarief vallen. Op onze website worden prijzen inclusief BTW vermeld. Bij bestellingen binnen de EU dragen wij de BTW af. Bij bestellingen buiten de EU wordt de BTW in dit geval in mindering gebracht.

Als klant buiten de EU bent u zelf verantwoordelijk voor de afdracht van BTW en importheffingen in uw eigen land. Wij kopen uitsluitend in volgens de margeregeling. Indien u ons bedrijfsmatig postzegels levert en gevestigd bent binnen de EU dient u ons postzegels te leveren volgens de margeregeling. Het is niet toegestaan om ons intracommunautair te leveren. Het is ook niet toegestaan om ons vanuit de EU te leveren volgens normale BTW regeling.

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en PostBeeld, is PostBeeld niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van PostBeeld.

Onverminderd de overige aan zich toekomende rechten, heeft PostBeeld in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat PostBeeld gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan PostBeeld kan worden toegerekend, omdat het niet te wijten is aan zijn schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen, leveringen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland. Volgens het nederlandse recht heeft u tot 14 dagen na ontvangst der bestelling recht op teruggave. In dit geval zijn de verzendkosten en risico van terugzending voor uw rekening, alsmede de door ons gemaakte verzendkosten van toezending. Na ontvangst der goederen wordt het bedrag der goederen binnen enkele dagen aan u terugbetaald. Bij terugzending kunt u gebruikmaken van dit formulier.

PostBeeld is lid van de NVPH (Nederlandse vereniging van postzegelhandelaren) en IFSDA (Int. fed. of Stamp Dealers Association). Al onze transacties, zowel inkoop als verkoop, vallen onder de NVPH certificaatregeling. Bovendien nemen wij deel aan het NVPH internetwaarborglabel. Klik op het logo hieronder voor meer informatie.